Standpunten

Standpunten

Groen

Groen werkt, groen maakt gelukkig. We genieten allemaal van een groene leefomgeving. Daarom staat GroenLinks Hoorn voor ecologische duurzaamheid. Dat betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, respect hebben voor mens en dier en zorgvuldig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Ook zijn we zuinig op de groene ruimte. We willen het landschap niet volbouwen met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Want Hoorn kan zoveel groener!

Werk en economie

GroenLinks Hoorn staat voor Groene Economie. Wij streven steeds naar een duurzame en vitale ontwikkeling van de economie. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Tijdens de economische crisis houden we stad en samenleving in beweging door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners. We hebben allemaal belang bij duurzame economische stabiliteit en vooruitgang.

Links

GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven vorm te geven. Onze samenleving is all-inclusive; iedereen doet mee. We pleiten voor een ruimhartig minimabeleid, voor de bevordering van sociaal-economische participatie en armoedebestrijding. We houden scherp toezicht op de transities, we spreken instanties erop aan als ze mensen dreigen uit te sluiten of op straat zetten.