Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

VP-fiets.jpg
Mobiliteit

Fiets krijgt voorrang

Wees nou eerlijk: als je in de binnenstad woont, heb je toch eigenlijk geen auto nodig? Het station is vlakbij en op de fiets kom je overal! Wij willen dus...

Lees meer
VP-2.jpg
Onderwijs

Goed en duurzaam onderwijs

Van HBO tot kleuterschool, en alles daartussen: iedereen verdient passend, goed onderwijs. Duurzame schoolgebouwen, integrale kindcentra, ook voor middelbaar...

Lees meer
VP-zorg.jpg
Zorg

Goed zorgen voor de zorg

Zorg heeft als doel: iedereen hoort erbij. Met z’n allen zorgen we voor elkaar. En dan moet de zorg geen extra zorgen opleveren, maar juist problemen oplossen.

Lees meer
Afval-VP.jpg
Groen

Klaar voor een klimaatneutrale stad

Onze stad moet in 2040 klimaatneutraal zijn, die ambitie hebben we met elkaar afgesproken. Maar hoe gaan we daar komen? Met slimme plannen voor de lange termijn...

Lees meer
VP-kunst.jpg
Cultuur

Kunst en cultuur als motor

GroenLinks ziet kunst als de motor van de maatschappij. Cultuur, musea, erfgoed, muziek, beeldende kunst, evenementen: kunst maakt het leven de moeite waard.

Lees meer
VP-euro.jpg
Sociale zekerheid

Lage inkomens verdienen vertrouwen en hulp

Iedereen doet mee in onze gemeente. Ook mensen met een laag inkomen. Geen onnodige bureaucratie: we gaan uit van vertrouwen.

Lees meer
VP-wonen.jpg
Wonen

Meer huizen, meer doorstroming

Een herenhuis, een nieuwe flat, een tiny house of een rijtjeshuis: iedereen wil een plek om te wonen. In Hoorn zijn de wachtlijsten voor sociale woningen veel...

Lees meer
VP-sport.jpg
Sport

Sport voor iedereen

Sport draagt bij aan geluk en gezondheid. Op sportverenigingen doen kinderen sociale vaardigheden op en leren ze samenwerken.

Lees meer