Er moeten voor iedereen betaalbare en goede woningen beschikbaar zijn. GroenLinks Hoorn wil daarom dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd.

Doorstroming bevorderen

Tegelijkertijd moet de doorstroming worden bevorderd, wat voldoende aanbod in het middensegment (koop en huur) noodzakelijk maakt. Wij zijn voorstander van experimenten met flexibele huren. Verkoop van woningen ondersteunen wij, onder de voorwaarde dat het meer sociale huurwoningen oplevert. Verkoop van sociale woningbouw zónder voorwaarden is geen optie.

Tiny Houses

Wij zijn voorstander van experimentele woonvormen, zoals Tiny Houses.