Uitkering is geen pretje

Mensen die recht hebben op een uitkering, hebben ook recht op hulp om van die uitkering af te komen. Want we weten heel goed dat niemand voor de lol een uitkering aanvraagt en dat het echt geen pretje is om van een laag inkomen rond te moeten komen, en niet zelf te kunnen bepalen wat je verdient en waar je het aan uitgeeft.

Daar richten we ons beleid op. We gaan daarbij uit van vertrouwen. De meeste mensen hebben goede bedoelingen en weten zelf precies wat er wel, en wat niet kan. Dat houden we in het achterhoofd als we nieuwe regels ontwikkelen.

Werken naast je uitkering

Werken naast je uitkering? Goed idee! We moeten ervoor zorgen dat mensen kunnen bijverdienen, ook als ze een uitkering hebben. Tegenwoordig staan tegenover een uitkering allerlei verplichtingen, zoals een tegenprestatie of werken zonder inkomen. Dat moet anders. Extra aandacht gaan we besteden aan mensen met schulden. Ze krijgen hulp om zelf die schulden op te lossen.

Alle kinderen doen mee

Kinderen in gezinnen met weinig geld hebben minder toegang tot voorzieningen. Dat willen we veranderen: alle kinderen in Hoorn, Blokker en Zwaag moeten kunnen sporten als ze daar zin in hebben, naar de kinderopvang of BSO gaan als ze dat willen en kunnen beschikken over de technologie die ze nodig hebben om op school mee te komen, zoals een computer of een smartphone. Samen met Stichting Leergeld maken we een plan om dat te regelen. Desnoods regelen we extra geld, want dit is belangrijk genoeg.