Via het mailadres zijn ook de verslagen van onze vergaderingen in te zien. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) worden altijd ter vaststelling geagendeerd bij de eerstvolgende ALV.

Contact

Secretariaat: hoorn@groenlinks.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.