Grijze stad

Hoorn wordt grijs. In de toekomst zal onze stad vergrijzen, net als de rest van het land. Als overloopgemeente hebben we daar meer dan gemiddeld mee te maken. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, omdat ze dat willen en omdat de nieuwe zorg zo is ingericht. Die nieuwe ontwikkeling heeft ook invloed op buren, vrienden en familie die als mantelzorgers bijspringen. Hoe kunnen we de zorg verder verbeteren? Laten we vooral luisteren naar de mensen die ermee te maken hebben. Als ervaringsdeskundigen weten zij precies waar het goed gaat en wat er beter kan.

Geef welzijnswerk de ruimte

Mensen met sociale problemen moeten we snel helpen. Welzijnswerk is daarbij onmisbaar. De gemeente zou welzijnsprofessionals de ruimte moeten geven om hun werk goed te doen. Ingewikkelde prestatieafspraken zijn daarbij niet handig, want daarbij houden welzijnswerkers bijna als boekhouders een uitgebreide administratie bij. Laten we niet sturen op de cijfers, maar een overkoepelende doelstelling afspreken met elkaar zodat de welzijnswerkers gewoon hun werk kunnen doen.

Maatwerk is mogelijk

Soms maakt de gemeente hoge kosten om een simpel probleem op te lossen. Dat komt door het complexe en bureaucratische sociale vangnet. Sommige hulpvragen vallen precies tussen de regels en afspraken in, en daardoor wordt het ingewikkeld. De afgelopen jaren experimenteerde de gemeente met ‘de maatwerktafel’. Ambtenaren en hulpverleners komen bij elkaar en maken praktische afspraken over een oplossing op maat, als dat nodig is. Een succesvolle aanpak. Daarom wil GroenLinks dat er meer mensen op meer plekken op deze manier gaan werken.