De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002 gaan van start met een Plan van aanpak voor communicatie door Eveline Bergsma, Saskia Borgers en Peter Manshanden met aanbevelingen voor de campagne, taken voor fractie en bestuur, opstarten programmacommissie en kandidatencommissie.
Het bestuur organiseert een Introductiecursus voor leden om deel te nemen aan de campagne en het programma in Emancipatiecentrum Salto m.m.v. Evert van Schoonhoven (landelijk bureau). Voor potentiële kandidaten volgt een Informatieve lunch in de Nadorst.

De kandidatencommissie (Hanneke Verkleij, Mia Esselaar, Gatha Kraan, Piet van Kranenburg en Kitty Hartgers) zet in op meer vrouwen in de fractie. Zij hebben cursus gevolgd bij GroenLinks landelijk en geven een zomerborrel in Salto voor leden en niet-leden m.m.v. jongste (Willem Kukler) en oudste fractielid (Kitty Hartgers).

De campagnecommissie (Evelien Bergsma, Saskia Borgers, Carl Hartgers en Peter Manshanden) heeft een scala van activiteiten opgezet. Een zonnebloemactie. Uitdelen bij het spoor van 6 kisten biologische appeltjes van boer Saal op Wereldvoedseldag. Een debat in Huis Verlooren m.m.v. I. van Gent (TK-woordvoerder arbeid en zorg), Westfriese Bedrijfsvereniging, Kinderopvang Hoorn, Emancipatieraad Hoorn, over: hoe reageren vrouwen, maar ook mannen, op werk als er kinderen op komst zijn.

Zonnebloempitten
Zonnebloempitten

De programmacommissie (Miranda Zwart, Dick van Hout, Lisette van Diest, Mieke Voorhaar, Vincent Fafieanie en Marcel Groen) presenteert het programma Natuurlijk voor Elkaar met thema-avonden over leefbaarheid en ruimtelijke ordening voor bewoners en breed scala aan maatschappelijke organisatie in cultureel centrum Huesmolen. Gevolgd door een conferentie met leden in buurthuis De Schoor. En tot slot advertenties in de krant, programmaboekje, verkiezingskrant, website GroenLinks, Radio Hoorn en Westfriesland, politieke cafés, bezoeken aan scholen en Politiek op 4 in weekblad.
Greep uit de programmapunten: GroenLinks streeft naar leefbaarheid, openheid en rechtvaardigheid. Wil iets doen aan het scherpe contrast tussen private rijkdom en publieke armoede. Zet zich in voor realisatie van Hamman. Onderhoudt goede contacten met Turkse achterban. Gaat in actie voor “groene wijken” met aandacht voor voetganger, fietser en rolstoelgebruiker.

de negen kandidaten
De negen kandidaten

De kandidatenlijst wordt samengesteld op basis van verjonging en diverse samenstelling met o.a. Paul Visser (geniet van politiek), Harry Bakker (bestuurlijke ervaring), Jan de Boer (frisse nieuwkomer), Lisette van Diest (als rolstoeler ook nieuw gezicht), Cees van Rijs (oud-wethouder, onder protest op plaats 5). Cees van Rijs verlaat in jan 2002 de politiek na de verkiezingen wegens gezondheidsredenen.

GroenLinks toont in jan 2002 adhesie aan fam. Aden Nur i.v.m. dreigende uitzetting en legt contact met fractie TK en bericht aan politieke partijen en gemeenteraad Westerkoggenland.
Uit de campagne in feb 2002: Heksenkring m.m.v. GL Statenfractie bij Leekerlanden, een stuk natuurschoon wat groen moet blijven. En de Groene Toer met lawaai (pannen/potten/deksels) door binnenstad van Hoorn met A’damse wethouder Roel van Duijn voor behoud van groen, ruimte voor recreëren, ontspanning en rust.

Heksenkring
Heksenkring

Uit de Salto-krant: Emancipatie en diversiteit geeft de titel van GL-programma al aan: Natuurlijk voor Elkaar. Het vanzelfsprekend vinden, op een natuurlijke wijze, dat burgers en inwoners van Hoorn iets voor elkaar kunnen betekenen. Begrip hebben voor elkaar, samenleven, samenwonen, samen werken.