Onder het motto Never change a winning team gaat de kandidatencommissie (Harry Bakker, Hanneke Verkleij, Aly Voortman, Gerrit Vos) aan de slag voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994. Er wordt een evenwichtig team samengesteld. In de top drie: Kitty Hartgers (vrouwelijke lijsttrekker), Marcel Deen (jongere generatie) en Kees van Enkhuizen (telt al paar jaartjes mee…). De nieuwkomers zullen op basis van hun ervaring het GroenLinks geluid gaan versterken op gebied van schoner milieu, bewaken van sociale zekerheid voor minima, opkomen van belangen voor minderheden, verbeteren van leefbaarheid, stimuleren van werkgelegenheid.

Alle kandidaten
Alle kandidaten

Politiek Hoorn maakt zich ongerust over de komst van extreem-rechts. De gezamenlijke politieke partijen gaan de Centrum Democraten weren uit verkiezingsfora. Met de Aktie Stoomfluit kunnen bewoners stoom afblazen en hun onvrede uiten om zodoende CD de wind uit de zeilen te nemen.

Lijsttrekker Kitty Hartgers

In de campagne maakt GroenLinks veelvuldig gebruik van de Kabelkrant met teksten als:

 • Meer vrouwen aan het werk …… door betaalbare kinderopvang
 • Met je 18e mag je stemmen ……. voor betaalbare jongerenhuisvesting en swingende discotheek
 • Wordt u ook zo giftig ……. van het toenemende verkeer in de Binnenstad
 • Zit het water u ook tot hier ……. GroenLinks kiest voor betaalbare recreatie aan de mooie kustlijn van Hoorn 

Standpunten over recreatievoorzieningen spelen rol in de campagne.

De acties voor Behoud van zwembad De Wijzend worden breed ondersteund door GroenLinks, met name door Jacqueline Amesz. Zo is GroenLinks tegen een nieuw zwembad aan de Holenweg (miljoenenduik zonder keiharde onderbouwing), voor een ijsbaan op Blauwe Berg en voor een eenvoudige zwemvoorziening op plaats van Hophotel.

Greep uit Programma Hoogste tijd voor GroenLinks Beleid!!                                

 • Tegengaan van groei “onderklasse” door: aanpak van woonlastenstijging, actief werkgelegenheidsbeleid, maximaal gebruik van kwijtscheldingsmogelijkheden
 • Hoorn is lid van Klimaatverbond, dus schepje bovenop voor het milieubeleid
 • Aanpakken voedingsbodem voor racisme, geen racisten in de raad, burgers meer invloed geven, uitbouwen van wijkraden
 • Beschermen monumentale Binnenstad, sterker anti-auto beleid, opknappen Kerkplein en Roode Steen

In de Hoornse kranten is Marcel Deen veelvuldig te lezen:

 • Blokweer moet groen blijven, een keuze voor duurzaamheid met recreatie, natuur, manege en kinderboerderij
 • Geestelijke verloedering heeft geleid tot komst van extreem-rechts CD. We moeten ons ontdoen van de Janmaten….een partij die meedeint op golven van vreemdelingenhaat en racisme
 • Veel aandacht voor woon-zorgcomplexen, verzorgingshuizen en aanleunwoningen. Het Krasse Knarren complex op Hophotelterrein….

Er wordt gestemd met stemcomputer, de uitslag is er niet sneller, maar voor GroenLinks wel beter, namelijk 13,1% (3633 stemmen). De uitslag is: PvdA 8, CDA 6, VVD 8, D66 5, GroenLinks 5, CD 1.
Helaas heeft NCPN stemmen bij GroenLinks afgetroggeld (1,6%). En de smet op deze verkiezingen: CD in de raad gekozen (4,4%), de media reageren verontrust.

Gekozen zijn: Kitty Hartgers, Marcel Deen, Kees van Enkhuizen, Jacqueline Amesz en Cees van Rijs.

Bij vorige verkiezingen waren de uitslagen voor GroenLinks: Europa 1989 (10,5%), Tweede Kamer 1989 (5,7%), Gemeenteraad 1990 (11,0%), Provinciale Staten 1991 (7,0%).

Raadsleden

Voor gezamenlijke voorbereiding van verkiezingen (zowel gemeentelijk als landelijk) is het GroenLinks Regio Beraad opgericht met de afdelingen Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen, Andijk en Hoorn. Om zo standpunten over het Streekplan op elkaar af te stemmen, zoals woningbouw in Hoorn en Westfriesland. Resultaat voor GroenLinks bij deze verkiezingen: Hoorn 5, Andijk 2, Enkhuizen 1, Medemblik 2, Stede Broec 1.