Logo 1990

Op 29 november 1989 is de Hoornse afdeling van GroenLinks opgericht als lokaal samenwerkingsverband van de partijen CPN, EVP, PPR en PSP/ProHo. In de bestuursraad zitten Harry Blommers (CPN, secretaris) en Johan Goossens (CPN), Cees van Rijs (EVP), Marian Dorsman (PPR), Harry Bakker (PSP, voorzitter), Marian Heemskerk (PSP), Frans van Iersel (ProHo) en Onno Schweers (ProHo, penningmeester).
De afdeling is opgericht in navolging van de landelijke samenwerking tussen genoemde partijen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990. Net als haar voorgangers voor 1990 heeft de nieuwe groepering een goede verbinding met mensen en groepen die in actie komen voor de leefbaarheid in buurt en dorpen. Er moet een nieuwe verfrissende koers gevaren worden in de Hoornse politieke wateren.

Op 15 januari 1990 is de eerste ledenvergadering in cultureel centrum Huesmolen, waarin het programma en de kandidatenlijst worden vastgesteld.
Het programma krijgt de titel “Voor een leefbare omgeving door een andere politiek”. Met als thema’s een schone woonomgeving met betaalbare woningen, een kleurrijke stad waarin samenleven van alle bewonersgroepen wordt bevorderd, betaalbare basisvoorzieningen, kans op werk voor iedereen en een bereikbare stad die niet volgepropt is met auto’s.

Bij de campagne heeft GroenLinks geen koudwatervrees. Marcel Deen en Harry Blommers gaan op 2 maart in het ijskoude Hopwater water om een eerste paal te slaan als actie tegen het zogeheten Hophotel, wat op de plaats van het Witte Badhuis zou moeten komen. Wat is er met het badhuis misgegaan? Ongebreidelde bezuinigingen en milieuvriendelijk warmwater-voorziening die de nek is omgedraaid. Hoorn lijdt onder de artikel-12 status met als gevolg bezuinigingen op terrein van welzijn, sport en recreatie.

We lezen in het 1e ledenblad van maart 1990 dat Kitty in de raadsvergadering van februari kwam met de ANC-vlag bij de vrijlating van Nelson Mandela om aandacht te vragen voor een anti-apartheidsbeleid. In februari stuurt GroenLinks een brief aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van het stationsgebied: er moet een openbaar debat komen met bewoners en direct betrokken instellingen zoals het ziekenhuis, toekomstige Mbo-school, reizigersorganisatie Rover, Vervoersbond FNV, fietsersbond ENB, en dus geen debat in de achterkamertjes.

Hoornse Hop
Raadsleden 1990

De eerste lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 en de latere fractievoorzitter is Kitty Hartgers (voorheen raadslid PSP/PPR/ProHo, lid van dagelijks bestuur Stg. Netwerk organisatie voor welzijnswerk). Daarnaast worden Marcel Deen (jongerenwerker R17) en Kees van Enkhuizen (voorheen ook ProHo, beheerder internationaal ontmoetingscentrum Peregrinus) gekozen in de gemeenteraad van Hoorn.
De uitslag is: PvdA 9, CDA 8, VVD 6, D’66 5 en GroenLinks 3 (door 2584 stemmen = 11%).

Meer zetels dankzij de nieuwe linkse samenwerking, winst van oppositie en verlies van vorige collegepartijen (PvdA en CDA).
Het bestuur bestaat nu uit Harry Bakker, Marjan Dorsman, Cees van Rijs, Ietje van Poll en Loek Stam.