Er breekt een nieuwe periode aan voor GroenLinks Hoorn: de omwenteling van oppositie naar coalitie en het begin van besturen door GroenLinks Hoorn.

Marcel Deen wordt in 1998 de eerste GroenLinks wethouder in een coalitie met PvdA en VVD. Het college wordt gevormd met burgemeester P. Janssens, wethouders J. Schaper en J. van Es (beiden PvdA), G. van der Meer en T. Hoogkamer (beiden VVD) en Marcel Deen (GroenLinks).
Portefeuille Marcel: arbeidsmarkt en werkgelegenheid, sociale zaken, wet voorzieningen gehandicapten, personeel en organisatie, kinderboerderijen, milieu educatief centrum.

Programma
Programma van GroenLinks Hoorn
College PvdA – VVD – GroenLinks
College PvdA – VVD – GroenLinks

De fractie bestaat nu uit Cees van Rijs (FV), Jacqueline Lakerveld, Kitty Hartgers, Paul Visser en wordt gesteund door: Willem Kukler, Harry Bakker, Hanneke Verkleij en Mieke Voorhaar.

Trends in deze periode zijn: nieuwe relatie tussen wethouder en fractie, andere verhouding tussen bestuur en fractie en versterking in de regio.

Een nieuw enthousiast bestuur (Harry Bakker, Rein Dekker –later opgevolgd door Mieke Voorhaar–, Mia Esselaar en Willem Kukler) laat direct van zich horen. De Nieuwsbrief (Dick van Hout en Saskia Borgers) zal zeer regelmatig gaan verschijnen. En vanuit de fractie gaat Paul de stand van zaken op de WEB-site melden.

Nieuwe raadsleden
De nieuwe raadsleden

Op 6 mei 1998 volgen al verkiezingen voor Tweede Kamer. Regio GroenLinks organiseert een Dag van de Zorg m.m.v. Corrie Hermann (kamerlid GL). De uitslag voor GroenLinks is landelijk 7,27% en voor Hoorn 9,66%.

Het Regioberaad bestaat uit afdelingen Hoorn (met Westerkoggenland, Wognum, Opmeer, Obdam), Stedebroec (met Drechterland, Venhuizen), Medemblik (met Noorderkoggenland), Andijk (met Wervershoof) en Enkhuizen.
Harry Bakker is voorzitter (en p.l.v. partijraad-lid), Cees van Lubek   secretaris (en provinciaal bestuurslid), Kees Bozelie (en provinciaal Statenlid) en Paul Visser (en lid partijraad).
Zij maken zich druk over de woningbouw in HES gebied (Hoorn-Enkhuizen-Stedebroec). In het Streekplan staat dat er 16.000 woningen gebouwd moeten worden tot 2005 en tot 2015 nog eens 7.500! In Hoofdlijnen Noord Holland 2030 gaat het over de infrastructuur met wonen, werken¸ openbaar vervoer, landschap en recreatie, kassengebied en gemeentelijke herindeling. Voor GroenLinks moet dit een Groene Kaart van Westfriesland opleveren.

De omwenteling levert stevige discussies op. De verschillende rollen moeten duidelijker worden: de fractie is er voor de politiek en het bestuur voor profilering en de leden. Ook de relatie tussen wethouder en raadsleden vraagt om nieuwe rol en verantwoordelijkheden door de omslag van oppositie naar coalitie. De fractie gaat “de hei op” om zich te beraden over de interne strategie. Zij laat zich ook informeren met wijze lessen van Helma Heyerman (oud-wethouder in Houten): inzoomen op de positieve punten, investeer in mensen die niet tot je eigen kring behoren.
En op 16 december 1998 krijgt Johan Goossens nog een opdracht van het bestuur voor een notitie over herstel van vertrouwensbasis en openen van communicatielijnen, zodat fractie weer als team kan opereren.

GroenLinks ligt onder vuur vanwege voorgenomen bebouwing in Blokweer. Zij wordt in de krant beticht van kiezersbedrog. Er volgen brieven naar partijbureau, opzeggingen lidmaatschap en spanningen binnen de fractie. Bij de college-onderhandelingen zijn veel GroenLinks punten binnengehaald. Voor Blokweer is er door de fractie water bij de wijn gedaan: alleen lintbebouwing langs Koewijzend en Oostergouw, maar wel zorgen voor een Milieu Educatief Centrum. Is dit uiteindelijk kiezersbedrog?
Op 10 januari 1999 meldt Jacqueline zich ziek, mede door de toestanden rond Blokweer. Er wordt een terugkeerplan opgesteld om na de zomer weer terug te keren.

In de Algemene Beschouwingen van nov. 1998 maakt de fractie een punt van de relatie burger–bestuur. Het college zet goede stappen in die richting, mede door het nieuwe internet en wijksgewijs werken. Nieuw is het coalitieoverleg PvdA–VVD–GroenLinks met voltallige fracties en partijvoorzitters. De messen worden geslepen over Kwaliteitsplan Binnenstad.

In februari 1999 stapt Regio GroenLinks op de stoomtram van Hoorn naar Medemblik. Treinreizigers kunnen in gesprek met Westfriese kandidaten over openbaar vervoer, armoedebestrijding, gemeentelijke herindeling, openbare veiligheid. Dit alles in het kader van de campagne voor de Provinciale verkiezingen van 3 maart.

GroenLinks scoort in Westfriesland: Andijk 7,62%, Drechterland 7,66%, Enkhuizen 12,03%, Hoorn 13,22%, Medemblik 17,25%, Noorderkoggenland 10,84%, Obdam 6,86%, Opmeer 7,35%, Stedebroec 10,76 %, Venhuizen 7,95%, Wervershoof 9,90% en Westerkoggenland 8,32%.

Naast Kees Bozelie (Medemblik) komt nu ook Jan Kastje (Hoorn) in Provinciale Staten.

Hoe spoort GroenLinks?
Hoe spoort GroenLinks?

In april beginnen de problemen rondom wethouder Marcel Deen: financiële perikelen met zijn vorige werkgever (welzijn-stichting in Enkhuizen), voorbodes voor een hete media-zomer. Er wordt ernstig getwijfeld aan zijn integriteit. Het vertrouwen is opgezegd door fractievoorzitters van andere partijen, met name door de oppositie. Toch willen de coalitie partijen wel verder met GroenLinks. Het bestuur van de afdeling heeft de zaak altijd als privézaak gezien en niet als politiek conflict.
14 sep 1999 is een zwarte dag voor Marcel: hij legt zowel wethouderzetel als raadszetel neer. Marcel wordt als wethouder vervangen door Cees van Rijs (actiepunt o.a. armoedebeleid, Kinderboerderijen/MAK, samenwerking Opmaat met Rentree) en komt Willem Kukler in de raad en Paul Visser wordt fractievoorzitter.

Toch ook nog een paar feestelijkheden: Kitty 12½ jaar aaneengesloten raadslid (10 september) en 10- jarig bestaan van GroenLinks (29 november).

Saskia Borgers komt met het idee van een strategisch team voor professionalisering en versterken van “levende afdeling”, verbetering van dialoog, verdieping politieke koers, kleur geven aan profiel van GroenLinks met oog op verkiezingen van 2002, verbreden van maatschappelijke basis/zoeken naar nieuwe bondgenoten, scouting van actieve leden voor bestuur en kandidaten met ondersteuning en training. Het bestuur pakt deze zaken ook gelijk aan: Huishoudelijk regelement, Functioneringsgesprekken, Redactiestatuut afdelingsblad, Enquête onder leden (deskundigheden, vaardigheden, interesses), protocol Lief en leed.

Het jaar 2000 start met een regionale thema-avond over asielzoekers o.l.v. Aad Vlaar (vz Vluchtelingenwerk en ex-burgemeester Venhuizen).

De fractie houdt zich nu bezig met vele bijeenkomsten over gemeentelijke herindeling. Paul Visser dient het Initiatiefvoorstel Dieren Welzijnsbeleid in. De fractie levert veel input bij de Nota Verkeer en Parkeren Binnenstad met als doel autoluw maken. Nieuwe wijk Bangert-Oosterpolder is bij uitstek een kans voor GroenLinks om te strijden voor duurzame bouw, openbaar groen, ecologische waterstructuren en duurzame energie.

Jacqueline schrijft aan de burgemeester dat zij per 01-01-2001 geen deel meer uit zal maken van de gemeenteraad Hoorn. Reden: veranderende politieke inzichten van de fractie GroenLinks en voor haar moeilijk werkklimaat. Zij is 6 jaar raadslid geweest. Jacqueline Amesz wordt in 2001 opgevolgd door Harry Bakker (na 10 jaar voorzitterschap).

Saskia Borgers wordt voorzitter en Lisette van Diest nieuw bestuurslid (nu een volledig vrouwenbestuur…). Tijdens nieuwjaarsreceptie deelt de kersverse nieuwe voorzitter “tolletjes” uit, omdat we een wervelende toekomst tegemoet gaan in de aanloop naar de verkiezingen.

GroenLinks gaat haar groene gezicht laten zien: zij maakt via artikel 37 vragen bezwaar tegen het kappen van groot aantal bomen langs Schellinkhouterdijk (10 jan 2001) en tegen kapvergunning van kastanjebomen bij Kleine Oostsluisbrug (16 dec 2001).
Fractiesecretaris (Harry Bakker) houdt een dagboek bij voor de Nieuwsbrief: stationsgebied moet niet Manhatten van Hoorn worden; inzetten op “schuifelroutes” voor rolstoelen, rollators en kinderwagens op Europese autovrije dag; Harry gaat mee naar Pribram (zusterstad van Hoorn in Tsjechië); aandacht voor lift bij NS-spoorbrug; knip in Venenlaan om sluipverkeer tegen te gaan.

De toneeltoren
De toneeltoren

Op 11 april 2001 een groot drama in Hoorn: de toneeltoren van de nieuwe schouwburg stort in! Gelukkig vallen er geen slachtoffers.

19 juni 2001 Tumultueuze informatieavond in Sporthal Zwaag over mogelijk AZC (400 personen onder te brengen in gewone woningen in Bangert Oosterpolder voor de duur van 5 jaar).

Aan eind van deze periode hebben de vrouwelijke raadsleden een rapport “Hanen-Gedrag” opgesteld over de mannelijke raadsleden, waaronder Paul Visser (Kraait en Kraait! Maar komt de boodschap wel altijd over? Wij twijfelen. Is wel een politieke haan!), Willem Kukler (Kan niet tot een punt komen/kroelt graag in zijn haar. Maar wat wil je met zo’n haardos? Is geen politieke haan! Maar bijna een moederkloek. Eindelijk een mannelijk raadslid dat over zijn kinderen praat), Cees van Rijs (Treedt niet graag op de voorgrond, maar ja, als wethouder in Hoorn moet je met enige regelmaat toch in de openbaarheid verschijnen. Vakkennis alleen is niet voldoende gebleken. Cees is dan ook geen politieke haan!) en Harry Bakker (Klein gifkikkertje/detaillist, regelt het liefst alles achter de komma. Is ook echte politieke haan).