Voorpagina 1990

Bij de collegeonderhandelingen is de linkse samenstelling binnen een half uur “buiten spel” gezet door een “arrogante” PvdA die alleen met het CDA verder wilde. Het collegeprogramma wordt ook in achterkamertjes samengesteld: milieu, economische ontwikkeling, sociale vernieuwing, bestuurlijke vernieuwing. GroenLinks, D’66 en VVD tekenen protest aan tegen deze ondemocratische gang van zaken. Een motie van GroenLinks, VVD en D’66 tegen gang van zaken heeft het niet gehaald.

De drie GroenLinks raadsleden zullen nu in commissies hun andere geluid laten horen.
Hun inzet is om verbinding te leggen tussen het parlementaire werk en het mobiliseren van een beweging met werkgroepen minimabeleid, woonlastencommité, milieuwerkgroep (tegen autoverkeer binnenstad). Door actief te zijn in de wijken. Door goed overleg tussen fractie en steunfractie en bestuur. En eens per jaar een initiatiefvoorstel in te dienen.

Kitty meldt in de Algemene Beschouwingen van december 1990: het college is alleen maar op de winkel aan het passen, een beetje de nullijn handhaven en sommige zaken laten verloederen of niet uitvoeren…

Diverse nota’s verschijnen over de “toekomst van Hoorn”. GroenLinks doet met inbreng van Johan Goossens en Frans van Iersel een poging tot een samenhangende strategie te komen voor een leefbare stad: o.a. niet alle aandacht richten op binnenstad maar ook naar de wijken, uitbreiding van bestaande voorzieningen, Hoorn aantrekkelijk voor jongeren, uitbreiding openbaar vervoer, wervend woonmilieu voor senioren, invulling Oostereiland.
De groeistatus van Hoorn voorbij. Er is echter gebrek aan werkgelegenheid, met als gevolg: files, jongeren trekken weg uit Hoorn, de overloop wordt terugloop.

Van Groeikern naar Groenkern. Maatregelen voor schoner milieu, voor energiebesparing, tegengaan van zure regen, gescheiden afvalverwerking. Auto’s weren uit de binnenstad.
Werk voor etnische minderheden, herintredende vrouwen, gehandicapten, langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Uitbreiding van kinderopvang.

Het jaar 1991 start met demonstraties tegen de Golfoorlog.
Op 11 februari komt het Regio-overleg bij elkaar vanuit Hoorn, Medemblik, Andijk en Stede Broec i.v.m. kandidaatstelling voor de landelijke GroenLinks Raad (voor Cees van Rijs), Provinciale Verkiezingen (6 mrt 1991, Kitty Hartgers en Kees van Enkhuizen op de lijst, GL behaalt 7,5 %) en regionale actiepunten (afvalverwerking, kustlijnontwikkeling).

In juni omvat de afdeling Hoorn en omgeving ook Drechterland, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Venhuizen, Wognum, Wervershoof (samen 164 leden, Hoorn 78).

Golfoorlog

Marcel Deen in GL-ledenblad West-Friese Wind juni (nr 2): GroenLinks scoort hoog in samenwerking humor en uitstraling. Kitty met ervaring en inzicht, Kees met humor en relativering en Marcel met strategie. De thema’s die we aansnijden: reorganisatie AMW, uitbreiding opvang asielzoekers, Hulk-eiland (GL is tegen), meer inspraak bij beleid over stationsgebied en herinrichting Kerkplein en Roode Steen, initiatiefvoorstel terugdringen blik uit de binnenstad, ontwikkelingen appartementen Karperkuil. We zijn actief in commissie Volkshuisvesting (i.v.m. verdeling jongeren en ouderen) en Sociale Vernieuwing (i.v.m. hoge woonlasten).
Kitty Hartgers stelt in Algemene beschouwingen 1991: bestuurlijke vernieuwing moet gaan over meer en betere inspraak voor burgers, ander gezicht van politiek en geen “een pot nat”, meer zicht op de politieke tegenstellingen. We maken ons zorgen over financiën: komt Hoorn als groeigemeente de kosten te boven van de Overloop? Parkeerplan Binnenstad met Binnenstad Autovrij, tegen verbouwing Parkschouwburg voor 14 miljoen, voorstel voor onderzoek jongerenhuisvesting, ander subsidiebeleid voor zelforganisaties minderheden.

Auto vrij
foto Hanneke Verkleij, vormgeving Carl Hartgers

De werkgroep Binnenstad Autovrij (met o.a. naast GroenLinks ook ENFB, Milieufederatie, Vereniging Oud Hoorn) presenteert op 13 december 1991 Basisplan Zonder auto – Mobiel in de stad: Binnenstad autovrij, op basis van Klimaatverbond (nog niet getekend door de gemeente!), een plan met volop ruimte voor wonen, winkelen, werken, recreëren en milieuvriendelijk vervoer. En de oproep aan het college om voor One World Day (30 mei 1992) te komen met actieplan. In mei 1992 volgt een praktijkstudie van de werkgroep (onderzoek naar draagvlak voor verkeersvriendelijke verkeersmaatregelen): bewoners en bezoekers in zijn in meerderheid voor aanvullende maatregelen, zoals parkeren buiten het centrum, autovrije Rode Steen, verbetering fietsvoorzieningen.

De rode draad in de Algemene Beschouwingen 1992 is de discommunicatie met gebrek aan inspraak rondom diverse projecten zoals mislukte projectafsluiting delen van binnenstad, macabere dans rond mogelijke sloop zwembad De Wijzend (inmiddels is actiegroep Behoud de Wijzend opgestaan), Hulk-eiland (GL is tegen inpoldering).

In jan 1993 is GroenLinks het zat: na vele mondelinge vragen in commissie en artikel 38-vragen in de raad neemt Marcel Deen nu het initiatief voor een Onderzoekcommissie door gemeenteraad over het Hophotel: hoe in het vervolg om te gaan met projectontwikkelaars (jarenlang aan het lijntje gehouden met fata morgana’s) en dat college zo niet hun straatje kunnen schoonvegen. College wil echter eerst uitgebreide rapportage opstellen, dit wordt door de raad afgewezen. Na veel geharrewar toch onderzoekscommissie o.l.v. Kitty Hartgers. Na 6 jaar gaat de streep door het Hotel in juni 1993. N.a.v. uitslag het onderzoek in december is het college niet van plan op te stappen, ze deed informatie niet volledig uit de doeken, maar hield niet bewust informatie achter.

Het vernieuwde GroenLinks Hoorn bestuur met Harry Bakker, Willem Kukler, Rein Dekker en Paul Visser gaat zich warmlopen voor de volgende verkiezingen.