“ Hoe kunnen we de stad groener maken? We laten bewoners daarover aan het woord. ”

De afgelopen zes jaar is Rob intensief betrokken bij GroenLinks, maar zijn interesse in politiek is veel ouder. ‘Als nieuwsjunk volg ik actualiteiten op de voet. Tot vervelens toe, vonden mijn kinderen vroeger. "Alweer?", zei mijn zoon als het journaal begon. Hij heeft die gewoonte nu wel overgenomen.’

Zie je Rob alleen als de man van de cijfers, dan doe je hem tekort. Hij is penningmeester van GroenLinks en professioneel is hij ook gewend om financiële plannen te beoordelen, maar het is echt een man van de inhoud. Hij komt uit de sociale hoek. ‘Sociale academie gedaan, altijd gewerkt als beleidsambtenaar, in het welzijnswerk en bij patiëntenorganisaties. De laatste jaren doe ik interim-opdrachten als subsidiecoördinator, een beleidsinhoudelijke functie dus. Het beleid uitvoeren, aanvragen beoordelen en afhandelen, het geeft me een brede blik op alles wat er speelt in een stad of een streek. En die brede blik zet ik ook voor GroenLinks in.’

Bewoners hebben ideeën zat

Veel aandacht voor energietransitie, veel aandacht voor sociale aspecten, maar Rob richt zich ook op groen in de stad. ‘Vanuit mijn werkkamer thuis kijk ik uit op een industrieterrein, alleen maar stenen en tegels en geen snipper groen. Hoe kunnen we de stad groener maken? Bewoners en gebruikers van zo’n gebied hebben zelf vaak genoeg ideeën hoe dat veranderd moet worden, die moeten we aan het woord laten. Door gezamenlijk zo’n initiatief uit te werken, ontstaat ook nog eens cohesie in de wijk. Genoeg initiatieven in andere gemeenten die dat idee ondersteunen. Kijk, daar word ik heel enthousiast van.’