De meest recente raadsvergadering, op 13 april, was hier het perfecte voorbeeld van. Nu er op zowel blikjes als flesjes statiegeld zit, loont het des te meer om ze te bewaren. In Duitsland vindt men op afvalbakken steeds vaker speciale DoneerRingen, waar mensen lege blikjes en flesjes met statiegeld in kunnen plaatsen, zodat iemand die de producten wel graag wil inleveren voor geld er gemakkelijk bij kan. Andere Nederlandse steden volgden met het gebruik van de DoneerRingen. Raadslid Marion van der Bijl vindt het een interessant concept om in Hoorn toe te passen, en dus werkte ze aan een wilde motie. Het vele onderzoek en werk dat aan de motie voorafging, werd met een meerderheid van de stemmen beloond. De gemeente gaat onderzoeken op welke locaties de DoneerRingen het beste zouden passen.

Ook het amendement van Marion waarmee wordt gewaarborgd dat er een eerlijke verdeling komt voor de verschillende segmenten bij sociale koop werd aangenomen. Hierdoor kan er niet enkel in het duurste segment worden gebouwd.

Een belangrijk onderwerp voor ons als partij dat in het coalitieakkoord is opgenomen, is het fietsvriendelijker maken van de binnenstad. In eerste instantie zou dit gerealiseerd worden in de vorm van een inpandige fietsenstalling. Omdat dit financieel niet haalbaar bleek, gingen we gezamenlijk op zoek naar alternatieven. Fractievoorzitter Roy Drommel ging om tafel met ambtenaren en andere raadsleden om tot een amendement te komen, wat in de vergadering op een meerderheid van de stemmen kon rekenen. Hierdoor kan worden onderzocht of er parkeerplaatsen kunnen worden weggehaald op het Kerkplein om hier permanente fietsenstallingen van te maken. Een prachtig resultaat en een fikse stap in de richting van een toegankelijker en veiliger plein.

Ondertussen stellen Stephan Lalhit en ondergetekende scherpe vragen over de stand van zaken op het gebied van demonstratierecht en graffiti, en vinden we bondgenoten in onze mederaadsleden om de stad een stukje linkser en groener te maken, en daarmee mooier.

Een goede drie uur in de raadszaal op de donderdagavond, het vliegt voorbij. Uren aan vergaderingen, belletjes, besprekingen, schrijven en schrappen gaan eraan vooraf. De resultaten die geboekt worden zijn tijdloos. Langzaamaan worden ze tastbare bewijzen van het feit dat GroenLinks Hoorn meters maakt voor de stad. En dat is onbetaalbaar gaaf. En nu weer van de pauzeknop af, en door…! Want er is nog genoeg te doen. We kunnen niet wachten!