Lees hieronder de pitch.

Op dinsdag 8 november begint om 19:00 de tweede termijn van de raadsvergaderingen omtrent de begroting. De uitzending is live (en achteraf) te bekijken via deze link: https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d8849e44-13d2-408e-8208-4dd38adb4f93

 

Voorzitter, en alle andere inwoners van Hoorn,

Voor u ligt een prima begroting. Die we graag nog iets beter maken en vandaar dat we zelf 2 moties hebben, en dat we uit de stuitende stortvloed van raadsinstrumenten een klein aantal zullen steunen.

Dank aan alle medewerkers van onze organisatie voor het vele werk wat in deze begroting is gaan zitten en aan de griffie die dit proces in goede banen leidt.

Waar ik tevreden mee ben is dat GroenLinks in gezamenlijkheid door gaat met het besturen en ontwikkelen van deze stad. Samen met verschillende partijen en geholpen door een flinke financiële meevaller krijgen, woningbouw, klimaat, armoedebestrijding, sport, onderwijs, kunst en cultuur, groen, veiligheid, inclusie, participatie en ga zo maar door, allemaal aandacht, tijd en middelen.

Maar hoe goed, nodig en nuttig onze plannen ook zijn, het is niet genoeg.

We trekken anderhalf miljoen uit om inwoners die het financieel zwaar hebben te helpen. Dat is serieus veel geld en dat doen we goed. Door daarmee je huis beter te isoleren zitten meer mensen er warmpjes bij deze winter én is het betalen van hun energierekening een stukje makkelijker. Dat is links en groen. Leefbaar dus.

We gaan door met het bouwen van duizenden woningen, goede bereikbaarheid én het autoluw maken van onze binnenstad. Blijven investeren in onderwijs en kunst en cultuur. Leefbaarheid.

Maar het is niet genoeg.

Bij lange na niet genoeg. Niet genoeg om de klimaatramp die zich almaar sneller aandient te beteugelen. Het is een feit, geen mening, dat we nog maar een paar jaar hebben om die ramp enigszins te beperken. De leefbaarheid van Hoorn en de rest van de wereld staat serieus op het spel. Wegkijken of ontkennen gaat niet helpen. Integendeel. Er is een reële kans dat Hoorn Zwaag en Blokker over 150 jaar niet meer bestaan of voor mensen onleefbaar zijn geworden.

Dat is geen doemscenario van een klimaatgekkie maar de keiharde realiteit. De plannen om flinke delen van Nederland op te geven, waaronder Westfriesland, liggen al klaar.

Doorgaan op de koers van het kapitalistische systeem betekent zo hard als we maar kunnen de afgrond in rijden. Geld en economie boven mens en planeet blijven zetten is een heilloze weg. Nog niet iedereen is van de urgentie en noodzaak om nú alles op alles te zetten doordrongen. Maar we zijn het onze inwoners en de generaties na ons verplicht om hier voor alles op alles te zetten. Als je dat niet met soep en seconde lijm wil doen, prima, maar wat gaan we dan wél doen?

Daarom heb ik de volgende vragen voor ons college, die ik graag voor de kadernotabehandeling in 2023 beantwoord wil zien:

  • Wat betekent het voor Hoorn als de aarde tussen nu en 2100 met 2 en met 3 graden Celsius opwarmt? Denk in ieder geval aan zeespiegelstijging, leefbaarheid m.b.t. hitte, droogte en wateroverlast en de te verwachten migratiestroom vanuit onvruchtbare en onleefbare gebieden.
  • Is menselijk leven in Hoorn nog mogelijk in 2150 bij 2 en bij 3 graden opwarming en zo ja welke klimaat maatregelen zijn daar dan voor nodig?
  • Welke acties zouden wij, het gemeentebestuur van Hoorn, kunnen voeren om de opwarming zoveel mogelijk tegen te gaan? Graag mogelijkheden in VNG verband, als WF of kop van NH en als Hoorn zelf.

Antwoorden graag met toelichting en mogelijkheid tot stellen van vragen in een openbare bijeenkomst voor het zomerreces van 2023.

Ondertussen gaan we niet zitten wachten en niks doen. Want juist doordat dit een probleem voor de hele wereld is hebben wij hoop dat steeds meer mensen doordrongen raken van de noodzaak om onze planeet leefbaar te houden. Wij zijn verantwoordelijk voor de gemeente Hoorn. GroenLinks gaat met de bouwstenen Menselijk, Eerlijk en Duurzaam voor leefbaarheid.

Vandaar onze volgende moties:

Buurthuizen open in de kou, waarmee we budget regelen om in de koude wintermaanden de buurthuizen vaker open te hebben. Om daar in een warme en gezellige omgeving te kunnen zitten terwijl thuis de verwarming laag kan. Openbareverwarming, tegen de energiecrisis en voor mooie ontmoetingen, samen spelen en wie weet welke mooie verhalen er allemaal verteld gaan worden.

Het dictum:

Verzoekt het college

  • in overleg met de buurtorganisaties een plan te maken om de buurthuizen van december 2022 tot en met maart 2023 ruimer open te stellen,
  • hiervoor incidenteel een budget van €50.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het positieve begrotingsresultaat van 2023,
  • initiatief te nemen in de communicatie zodat de verruimde openstelling zoveel mogelijk inwoners bereikt.

Ingediend door: GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA

Onze andere motie gaat over:

Vergroening onnodige versteende locaties

Er zijn in ons gemeentelijk bezit zo’n 40 grote en kleine plekken onnodig betegeld, bestraat of geasfalteerd. Deze plekken omvormen naar openbaar groen levert een mooie bijdrage aan het bestrijden van hittestress, helpt bij de waterhuishouding en maakt onze gemeente mooier en groener.

Dat willen we graag natuurlijk maar niet in een onhandig en onnodig duur apart project maar vanuit het werk met werk idee. Dus als we daar toch bezig zijn nemen de mensen van de groenvoorziening dat mee. Simpel toch? Maar dan wijst Mr Hoek ons erop dat het nauw luistert omdat goed op te schrijven in een motie. Dank Jan voor je hulp.

Zoals het er nu staat kan er eventueel dit jaar al mee gestart worden op de momenten dat dat het handigst is en mee door gegaan in 2023 met een correcte dekking.

Het dictum:

  • Om incidenteel binnen de eigen budgetbevoegdheid maximaal 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het openbreken en vergroenen van onnodig versteende locaties voor waterberging. Bij voorkeur budgetneutraal, door aan te sluiten bij bestaande plannen, maar anders te dekken uit het begrotingsresultaat.
  • Om in 2023 bij de Kadernota inzichtelijk te maken welk structureel budget er eventueel verder nog nodig is voor het aanpakken en onderhouden van deze locaties.

Ingediend door: GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Sociaal Hoorn, Liberaal Hoorn, VVD, CDA, Hoorn Lokaal.