Nieuwe vuurwerktraditie stukken veiliger

Vuurwerk zorgt voor schade, gewonden en overlast. Een professionele vuurwerkshow met Oud & Nieuw en een verbod op consumentenvuurwerk is een beter idee. Laten we daar een nieuwe vuurwerktraditie van maken.

GroenLinks houdt van vuurwerk als dat veilig en professioneel wordt afgestoken. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de vuurwerktraditie steeds minder het stempel ‘feestelijk’ verdient. We zouden het liefst zien dat de vuurwerktraditie wordt gemoderniseerd, zodat vuurwerk met Oud en Nieuw alleen wordt afgestoken bij professionele vuurwerkshows.

In veel landen gebeurt het al op deze manier. Hierdoor heb je wel de voordelen van vuurwerk, maar niet de ongelukken, schade en overlast. In landen waar een verbod op consumentenvuurwerk is ingevoerd, nam het aantal vuurwerkslachtoffers spectaculair af.

Manifest Vuurwerk

Vorig jaar, vlak voor de jaarwisseling, publiceerden 18 organisaties een manifest tegen consumentenvuurwerk. Binnen twee maanden hebben 680 organisaties het Manifest Vuurwerk ondertekend. De ondertekenaars vinden dat moet worden overgestapt op professionele vuurwerkshows met Oudjaar. De tegenstanders van het consumentenvuurwerk, waaronder veel medische organisaties en stichtingen, zeggen dat ook dit jaar weer veel te veel mensen oogletsel hebben opgelopen

Slachtoffers

Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. 45 procent van de slachtoffers viel in de leeftijdscategorie 10 tot 19 jaar. De oogartsen hebben 160 patiënten behandeld. Van deze slachtoffers hield 37 procent blijvend letsel over aan het ongeval. In 15 gevallen was het letsel dusdanig ernstig dat deze slachtoffers blind zijn geworden aan één oog.

Vuurwerk detectiesysteem

Het afsteken van vuurwerk mag pas op Oudjaarsdag. Vuurwerk dat voor die tijd wordt afgestoken, veroorzaakt veel overlast. Om de daders aan te pakken, gebruiken zeven gemeenten vanaf dit jaar een speciaal detectiesysteem. In Schiedam, Maassluis en Veenendaal, Rotterdam, Leeuwarden, Amersfoort en Utrecht wordt een detectiesysteem ingezet, dat bestaat uit een netwerk van sensoren, die in de wijken zijn geplaatst. De sensoren registreren geluid. Bij een bepaald aantal decibellen versturen de apparaatjes een melding naar een opsporingsambtenaar. In Utrecht krijgen de opsporingsambtenaren van het vuurwerkteam via hun smartphone een push-bericht met de exacte locatie van de knal, te zien op een kaartje. Zo kunnen ze ook eventuele looproutes van jongeren zien die vuurwerk afsteken. Zou dat ook een idee voor Hoorn zijn? Of zijn er andere manieren om vuurwerkoverlast te verminderen?

Overlast melden

Burgemeester Jan Nieuwenburg riep op: denk om anderen bij het afsteken van vuurwerk. Dat ondersteunen wij van harte. Als u overlast van vuurwerk ervaart of gevaarlijke situaties ziet, meld dit bij de politie via 0900 8844.