Er worden drie maatregelen voorgesteld in het manifest. Zo wordt geacht om bij te dragen aan kleinschalige (nood)opvang om vluchtelingen in aanmeldcentra (zoals Ter Apel) op te vangen met passende budgetten. Gelijktijdig moeten er open gesprekken met inwoners plaatsvinden om draagvlak te vergroten.

Daarnaast wordt opgeroepen om gezinshereniging niet te belemmeren en om leegstaande opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in Noord-Holland Noord vrij te geven voor vluchtelingen uit alle landen.

Initiatiefnemer van het manifest is Stephan Lallhit (31), raadslid namens GroenLinks in gemeente Hoorn. Lallhit: “De situatie in Ter Apel is schrijnend. Zo mogen we niet met mensen die huis en haard hebben verlaten als gevolg van oorlogsgeweld omgaan. Zo liefdevol als we de Oekraïense vluchtelingen ontvangen hebben, zo zouden we iedere vluchteling moeten behandelen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan.”

Lokale fracties uit de regio zijn uitgenodigd om het manifest mede te ondertekenen. Via deze link kan het volledige manifest worden gelezen en ondertekend.