Maatregel: geen riviercruiseschepen meer bij het Houten Hoofd. (Foto: David van der Mark, Flickr)

Maatregelen beperken overlast witte vloot

De overlast van riviercruiseschepen in de Hoornse haven moet worden beperkt. De gemeenteraad ging dinsdag 31 januari akkoord met een aantal maatregelen, die 1 maart van kracht worden.

Het doel van de maatregelen is om te komen tot een betere balans tussen toerisme en economie aan de ene kant, en leefbaarheid voor bewoners en andere gebruikers van de haven aan de andere kant.

2017 als overgangsjaar

De nieuwe regels gaan in per 1 maart 2017, maar de gemeente ziet 2017 wel als overgangsjaar. Het kan in 2017 voorkomen dat van de regels wordt afgeweken, omdat de reserveringen voor dit jaar al geboekt waren. Voor 2018 gelden geen uitzonderingen meer.

De nieuwe regels zijn:

  • Er mogen geen riviercruiseschepen meer aanmeren bij het Houten Hoofd. Dit belemmert het zicht op dit monument en de historische haven teveel.
  • Op het Oostereiland komen vier aansluitingen voor walstroom. Het afnemen van walstroom wordt verplicht, aan de milieuoverlast van de dieselgeneratoren in onze haven is daarmee een einde gekomen.
  • Er mogen voortaan maximaal vier schepen tegelijk aanmeren bij het Oostereiland.
  • Er geldt een vaarverbod tussen 23:00 en 06:00 uur. Zo wordt rekening gehouden met de nachtrust van bewoners van het Oostereiland.

Touringcars in de binnenstad

In de afgelopen jaren ondervonden bewoners van de binnenstad veel overlast van touringcars die door de krappe binnenstad manoeuvreren met passagiers van de riviercruiseschepen. Voor dat probleem is onder leiding van GroenLinks-wethouder Samir Bashara een oplossing ontwikkeld. Het voorstel voor alternatief vervoer en het touringcarverbod wordt 14 februari door de algemene raadscommissie besproken. De fractie van GroenLinks is blij voor de bewoners van de binnenstad dat de busoverlast nu eindelijk wordt aangepakt.