WaterNatuurlijk is in 2008 opgericht door Jan Terlouw. Omdat hij vond dat de natuur een stem verdient. Die stem verwoorden wij graag via onze mensen. Als je straks op 15 maart in het stemhokje staat voor de Provinciale Staten, stem je ook voor de Waterschappen.

Denk Groen, Stem Groen …..Stem WaterNatuurlijk, lijst 4.

Geen dag kan zonder de inzet van het Waterschap. Zo zorgt het Waterschap voor de verwerking van jouw rioolwater, versterkt ze onze dijken zodat we droge voeten houden, zorgt ze voor het peilbeheer zodat de natuur en agrarisch land nat of juist droog blijft, regelt met de sluizen de doorstroming van water, zorgt ervoor dat biodiversiteit alle kansen krijgt en dat het waterschap klimaatneutraal is. Het Waterschap krijgt er steeds meer taken bij door de veranderingen van klimaat en een steeds meer prominente rol in de ruimtelijke inrichting.

Het werk van het waterschap doet ertoe en vraagt een groenblauwe stem van jou. We rekenen op je!

Wil je meer over ons weten? Ga dan naar onze website.
Je vindt daar ook ons verkiezingsprogramma en de complete kandidatenlijst.