Foto: Jay Sterling Austin (Flickr, creative commons)

Hoorn op weg naar gasloze stad

Hoorn wordt een stad zonder gasaansluitingen. Dat is het gevolg van een motie van GroenLinks, die dinsdagavond is aangenomen. De motie werd gesteund door CDA, SP, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, PvdA en D66.

Hoorn heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dat betekent dat er ook moet worden gekeken naar andere energie. Netwerkbedrijven verwachten dat binnen enkele decennia geen aardgas meer geleverd kan worden. Naar verwachting is de gasvoorraad in 2035 uitgeput. Kortom, er moet wat veranderen.

Gasaansluiting kan vervallen

GroenLinks diende een motie in om in Hoorn gasloze wijken aan te leggen. Bij elk nieuwbouw-project zal meteen worden gekeken of een gasaansluiting kan komen te vervallen. Het heeft nu geen zin om te investeren in een gasaansluiting, als die over een aantal jaar toch zal moeten worden vervangen door een alternatief. Ook bij renovatie en bij nieuwbouw bijvoorbeeld bij het Holenkwartier en het Missiehuis wordt gekeken of het ook zonder gas kan.

Bovendien ondertekent de gemeente het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’.