Erfgoed maakt van Hoorn een aantrekkelijke stad. (Foto: Roy Drommel)

Gemeenteraad positief over Erfgoedvisie

De nieuwe Erfgoedvisie is een helder stuk, waar we voorlopig goed mee vooruit kunnen. Dat is de conclusie van GroenLinks-raadslid Christine Ravenhorst. De Hoornse gemeenteraad stemde dinsdag 31 januari in met de nieuwe Erfgoedvisie. Christine: “Er moet goed in het plan worden geïnvesteerd. Als je zo’n ambitieus plan schrijft, kun je daar eigenlijk niet onder uit.”

Niet eerder had de gemeente Hoorn een erfgoedvisie. In het verleden ging het vooral om het in stand houden van monumenten. De nieuwe Erfgoedvisie benadert erfgoed in de brede zin van het woord: het gebouwde erfgoed, archeologie, mobiel erfgoed en immaterieel erfgoed.

Verbindende factor

“Er wordt 50.000 euro beschikbaar gesteld om met initiatieven vanuit erfgoedveld en ondernemers het erfgoed beleefbaar te maken,” vertelt Christine Ravenhorst. “Daarbij vind ik het heel belangrijk dat de regie veel meer bij het erfgoedveld en ondernemers zelf komt te liggen. Dat de gemeente veel meer een verbindende en faciliterende rol daarbij inneemt.”

Erfgoed als kans

De visie bestaat uit de onderdelen omgevingskwaliteit en vestigingsklimaat (onderhoud cultuurhistorie), duurzaamheid en verduurzaming (nieuwe bestemming voor leegstaande monumenten, duurzamer panden) en de beleefbaarheid van de stad (erfgoed toegankelijker maken). De gemeente wil erfgoed als kans benutten om van Hoorn een aantrekkelijkere stad te maken om te wonen, ondernemen of bezoeken.

Gouden Eeuw

In Hoorn zijn zes thema’s gekozen die het Verhaal van Hoorn vertellen. Deze thema’s dienen als kapstok voor de kern van de identiteit van de gemeente Hoorn. De zes thema’s zijn: handel over land en water, de Gouden Eeuw, de tuinderscultuur, de groei van Hoorn in de 20e eeuw, centrumstad, en religie.

Verlichten

Monumenten moeten ook in donkere maanden mooi verlicht worden, vindt de raad. Daarom werd unaniem een amendement aangenomen, met de opdracht aan het college om te komen met een plan voor het aanlichten van monumenten.