Onze moties zijn:

  • De gemeente trekt 50.000 euro uit om onnodig versteende locaties open te breken en te vergroenen voor waterberging. 🌱
  • De gemeente gaat in gesprek met partners na of bewoners behoefte hebben aan het verruimen van de openingstijden van buurthuizen van december tot maart 2023.🏠

We zijn verheugd dat de gehele gemeenteraad, net als ons, het belang inziet van deze zaken.
Daarnaast hebben we ook een aantal andere moties en amendementen van andere partijen ondersteund.

Voor meer informatie, zie: hoorn.nl