Uitgelicht

Poort van Hoorn

Al jaren wordt de gemeentepolitiek in Hoorn beheerst door de discussie rondom de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Het is een meerjarig stadsontwikkelingsplan dat een heel scala aan (potentiële) deelprojecten behelst, ter ontwikkelingen van het stationsgebied van Hoorn. GroenLinks is tegen de aanleg van een peperdure autotunnel en werkt in het college en in de raad aan een alternatieve oplossing.

Grootschalige parkeergelegenheid en busstation aan de noordzijde van het station; ontwikkeling van de vrijgekomen zuidzijde; ontwikkeling van Vale Hen en Pelmolenpad met wonen, kantoren en detailhandel; doortrekken van de Maelsonstraat naar de Provinciale weg, en; aanleg van de Carbasiusweg, oftewel De Tunnel. Met de eerste visievorming werd begonnen in 2006.

IJskast

De ingrepen waarmee het stationsgebied kon worden opgewaardeerd, werden benoemd en er werd berekend wat e.e.a. ongeveer zou gaan kosten. Maar toen diende de crisis zich aan. Al gauw werd duidelijk dat uitvoering van alle deelprojecten op korte termijn niet betaalbaar zou zijn. De raad van 2006-2010 koos ervoor het hele plan in de ijskast te zetten.

Tunnel als topprioriteit

Na de verkiezingen van 2010 vormde zich echter een nieuwe coalitie van VVD, VOCH, Fractie Tonnaer, D66 en CDA. De Poort van Hoorn werd uit de ijskast gehaald en, belangrijker, het deelproject ‘Tunnel’ werd tot topprioriteit van het coalitieakkoord benoemd.
Deze keuze werd van meet af aan fel bekritiseerd (zie de alternatieve visie voor de redenen waarom). Door de verschillende oppositiepartijen, maar bijvoorbeeld ook door de klankbordgroep die als onafhankelijk adviesorgaan voor de Poort van Hoorn was aangesteld.

Geen effect

In eerste instantie miste deze kritiek echter zijn effect. Ten eerste omdat de coalitie niet bereid was de discussie aan te gaan. Er was een akkoord en daar hadden we het mee te doen. Ten tweede omdat de oppositie in die eerste periode geen gezamenlijke lijn trok.

Initiatief GroenLinks

Eind 2012 kwam daar verandering in doordat GroenLinks het initiatief nam om de fractievoorzitters van de zes oppositiepartijen bijeen te roepen. Ons voorstel was om een gezamenlijke alternatieve visie op het Poort van Hoorngebied te ontwerpen. Wij schreven vervolgens de kernversie, waarna met de aanvullingen van de overige vijf partijen het onderstaande plan ontstond. 

Alternatief plan: volwaardig

Er staan twee volwaardige visies tegenover elkaar die beide gesteund werden door grofweg de helft van de huidige raad. Twee visies die veel overeenkomsten vertonen, maar ook enkele fundamentele verschillen kennen. De belangrijkste daarvan is dat wij De Tunnel weer terugplaatsen in de ijskast en vooral ontwikkeling van het stationsgebied voor ogen hebben. Door die keuze kost ons plan minder dan de helft van wat het coalitieplan kost, terwijl het bovendien beter is voor de stad.